Close

  अधिकाऱ्यांची माहिती

  Loader
  सामान्य प्रशासन विभागातील मुख्य सचिव, अ.मु.स., प्रधान सचिव, सचिव
  नाव पदनाम ई-मेल पत्ता दूरध्वनी कार्यभार
  श्रीमती सुजाता सौनिकमुख्य सचिवcs[at]maharashtra[dot]gov[dot]in6 वा मजला,मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई22025042
  श्री. नितीन गद्रे (भाप्रसे)अपर मुख्य सचिव (सेवा)psec1[dot]mph-mh[at]nic[dot]in6 वा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई22886141
  श्रीमती सुजाता सौनिकअपर मुख्य सचिव (प्र.सु.,र. व का.) (अति.कार्यभार)acs[dot]arom[at]maharashtra[dot]gov[dot]in6 वा मजला, मुख्य इमारत, मंत्रालय, मुंबई22843711
  श्रीमती मनिषा पाटणकर-म्हैसकरअपर मुख्य सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी (अति.कार्यभार)psec[dot]protocol[at]maharashtra[dot]gov[dot]in3 रा मजला (मुख्य) इमारत, मंत्रालय, मुंबई22024438
  श्रीमती सीमा व्यासअपर मुख्य सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी (1)acs[dot]gadseo1[at]maharashtra[dot]gov[dot]inपोटमाळा, मुख्य इमारत, दालन क्र.822821037
  श्रीमती अंशु सिन्हा, भाप्रसेप्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी (2)sec[dot]gadseo2[at]maharashtra[dot]gov[dot]in7 वा मजला (विस्तार) इमारत, मंत्रालय, मुंबई22027151
  श्री.एस.चोकलिंगमप्रधान सचिव व मुख्य निवडणूक अधिकारीceo_maharashtra[at]nic[dot]in624 (विस्तार) इमारत, मंत्रालय, मुंबई22029965
  श्री.ब्रिजेश सिंहसचिव (माहिती व जनसंपर्क ) (अति.कार्यभार)dg[dot]dgipr-mh[at]nic[dot]inतळमजला (मुख्य) इमारत, मंत्रालय, मुंबई22027956
  श्री.पराग जैन नैनुटियाप्रधान सचिव (माहिती तंत्रज्ञान)psec[dot]it[at]maharashtra[dot]gov[dot]in514 (विस्तार) इमारत, मंत्रालय, मुंबई22026534
  श्री.सुमंत भांगेसचिव (साविस)2 रा मजला, 222 (विस्तार) इमारत, मंत्रालय, मुंबई22024851
  Loader
  सह सचिव / उप सचिव
  नाव पदनाम ई-मेल पत्ता दूरध्वनी कार्यभार
  श्री. प्र. ज. साजणीकरसह सचिवprashant[dot]sajanikar[at]nic[dot]inपत्ता-6 वा मजला, 639 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22023024कार्या.क्र.-विचौ-1, विचौ-2, आस्थामं, सेवा-4, लोकआ ( तसेच अति.कार्य. भाप्रसे-3, भाप्रसे-4, भाप्रसे-2 )
  श्रीमती सरिता रिषी बांदेकर-देशमुखसह सचिवsarita[dot]bandekar[at]nic[dot]inपत्ता-5 वा मजला, 560 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22028756कार्या.क्र.-आस्था-1, आस्था-2, आस्था-3, रोखशा, नोंदशा
  श्रीमती सु. मो. महाडिकसह सचिवsuchita[dot]mahadik[at]nic[dot]inपत्ता-5 वा मजला, 559 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22024585कार्या.क्र.- प्रशा-1, प्रशा-3, प्रशा-2 ( अति.कार्य. भाप्रसे-1 )
  श्रीमती गीता राहुल कुलकर्णीसह सचिवgeeta[dot]kulkarni[at]nic[dot]inपत्ता-5 वा मजला, 548 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22836729कार्या.क्र.-सेवा-1, सेवा-2, सेवा-3, विभाप
  श्रीमती रोशनी दि.कदम-पाटीलउप सचिवroshni[dot]kadam[at]nic[dot]inपत्ता - 5 वा मजला, 560 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22023901कार्या.क्र.-समन्वय-1, रवका-1, सीमाप्र, मासंव्य (अति.कार्य. - माहिती, रवका-2, समन्वय-2, लोदिक)
  श्री.दि.न.देशपांडेउप सचिवdilip[dot]deshpande[at]nic[dot]inपत्ता - 2 रा मजला (मुख्य) मंत्रालय, मुंबई22025101कार्या.क्र.-मंआस्था-1, मंआस्था-2, मंआस्था-3, निवास-1, निवास-3, निवास-2
  श्रीमती समृध्दी वि. अनगोळकरउप सचिवsamridhi[dot]angolkar[at]nic[dot]inपत्ता-6 वा मजला, 639 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22025931कार्या.क्र.-मावज-1, मावज-2, रानिआ, मप्रन्या
  श्री. दि. प्र. देशमुखउप सचिवdilip[dot]deshmukh[at]nic[dot]inपत्ता- 2 रा मजला (मुख्य) मंत्रालय, मुंबई22025568कार्या.क्र.-मंआस्था-1, मंआस्था-2, मंआस्था-3, निवास-1, निवास-3, निवास-2
  श्री. म. रा. पारकरउपसचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारीपत्ता-6 वा मजला, 617 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22856667कार्या.क्र.-निवडणूक
  श्रीमती लिना आशिष संखेउप सचिवleena[dot]sankhe[at]nic[dot]inपत्ता-7 मजला (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22023465कार्या.क्र.-प्रशि-4, प्रशि-5, प्रशि-1, प्रशि-2, प्रशि-3, मलोआ
  श्री. रा. को. धनावडेसह सचिवपत्ता-3 रा मजला (मुख्य) मंत्रालय, मुंबई22023132कार्या.क्र.-अर्थसं, राशि-1
  श्री. भरत बुधाजी गावडेसह सचिवbharat[dot]gawade[at]nic[dot]inपत्ता-5 वा मजला, 558 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22024946कार्या.क्र.-साअ-1, विमान-1, विमान-2, साअ-1
  Loader
  अवर सचिव
  नाव पदनाम ई-मेल पत्ता दूरध्वनी कार्यभार
  श्री. सुनिल सुरेश सोनारअवर सचिवsunil[dot]sonar[at]nic[dot]inपत्ता-6 वा मजला (मुख्य) मंत्रालय, मुंबई22024240मुख्य सचिव यांचे कार्यालय
  श्रीमती रा. श्या. हिर्लेकरअवर सचिवrajashree[dot]hirlekar[at]nic[dot]inपत्ता-7 वा मजला, 718 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22794179कार्या.क्र.-साअ-1, विमान-1,विमान-2
  श्रीमती उ. पो. सावंतअवर सचिवurmila[dot]sawant[at]nic[dot]inपत्ता-6 वा मजला (न.प्र.भ.) मंत्रालय, मुंबई22850410कार्या.क्र.-विकाअ, मासैक
  श्री. गोविंद भा. पवारअवर सचिवgovind[dot]pawar[at]nic[dot]inपत्ता-19 वा मजला (न.प्र. भ.) मंत्रालय, मुंबई22049543कार्या.क्र.-माहिती, लोदिक
  श्री. शि. व. गोडबोलेअवर सचिवshirish[dot]godabole[at]nic[dot]inपत्ता-7 वा मजला (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22794289कार्या.क्र.-विप्रक, साअ-2
  श्री. र. रा. पेटकरअवर सचिवravindra[dot]petkar[at]nic[dot]inपत्ता-19 वा मजला (न.प्र. भ.) मंत्रालय, मुंबई22793152कार्या.क्र.-जपुक
  श्री. अ. रा. रेडेकरअवर सचिवashok[dot]redekar[at]nic[dot]inपत्ता-6 वा मजला, 631 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22793176कार्या.क्र.-समन्वय-1, रवका-1,रवका-2, मासंव्य
  श्रीमती स्मि. प्र. जोशीअवर सचिवsmita[dot]joshi75[at]nic[dot]inपत्ता-7 वा मजला, 728 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22794219कार्या.क्र.-प्रशि-1, प्रशि-4, प्रशि-5, (अति.कार्या.प्रशि-2, प्रशि-3, मलोआ )
  श्री. श्री. ह. जांभवडेकरअवर सचिवs[dot]jambhavadekar[at]nic[dot]inपत्ता-5 वा मजला, (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22845187कार्या.क्र.-सेवा-1, सेवा-2, सेवा-3, (अति.कार्या.विभाप )
  श्री. आ. आ. कवळेअवर सचिवabasaheb[dot]kawale[at]nic[dot]inपत्ता-6 वा मजला, 631 (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22023851कार्या.क्र.-भाप्रसे-3, भाप्रसे-4
  श्रीमती अनुष्का अ. दळवीअवर सचिवanuskha[dot]dalvi[at]nic[dot]inपत्ता-6 वा मजला (मुख्य) मंत्रालय, मुंबई22874955कार्या.क्र.-भाप्रसे-1
  श्रीमती क. श्री. पोतदारअवर सचिवkavita[dot]potdar[at]nic[dot]inपत्ता-7 वा मजला, 725 अे (विस्तार) मंत्रालय, मुंबई22850920कार्या.क्र.-भाप्रसे-2
  Loader
  कक्ष अधिकारी
  नाव पदनाम ई-मेल पत्ता दूरध्वनी कार्यभार
  श्री. सचिन अशोक जोशीकक्ष अधिकारीsachin[dot]joshi[at]nic[dot]in6 वा मजला (मुख्य), मंत्रालय, मुंबई22793444मुसका
  श्री. सं. र. कावळेकक्ष अधिकारीsachin[dot]kawale[at]nic[dot]in6 वा मजला (मुख्य), मंत्रालय, मुंबई22793444मुसका
  श्रीम. यामिनी कोळीकक्ष अधिकारीyamini[dot]koli[at]nic[dot]in6 वा मजला (न.प्र.भ.), मंत्रालय, मुंबई22854302विकाअ
  श्री. संभाजी ब. जाधवकक्ष अधिकारीsambhaji[dot]jadhav[at]gov[dot]in19 वा मजला (न.प्र.भ.), मंत्रालय, मुंबई22049543माहिती
  श्री. श्री. ज. भोईकक्ष अधिकारीshrikant[dot]bhoi[at]nic[dot]in3 रा मजला, (मुख्य), मंत्रालय, मुंबई22028707समन्वय-1
  श्री. स. सु. राणेकक्ष अधिकारीsachin[dot]rane[at]nic[dot]in6 वा मजला, (मुख्य), मंत्रालय, मुंबई22793420मलोआ
  श्रीम. वनिता संजय परबकक्ष अधिकारीvanita[dot]parab[at]nic[dot]in5 वा मजला, 558 (विस्तार), मंत्रालय, मुंबई22830413भाप्रसे-3
  रिक्तकक्ष अधिकारी6 वा मजला, 628 (विस्तार), मंत्रालय, मुंबई22846205भाप्रसे-4
  श्रीम. श्वेता ह. सुर्यवंशीकक्ष अधिकारीshweta[dot]suryavanshi[at]nic[dot]in6 वा मजला, (मुख्य), मंत्रालय, मुंबई22874955भाप्रसे-1
  श्री. म. अ. घोंगडेकक्ष अधिकारीmallinath[dot]ghongade[at]nic[dot]in7 वा मजला, 728 (विस्तार), मंत्रालय, मुंबई22793684भाप्रसे-2
  श्री. अ. रा. गणवीरकक्ष अधिकारीa[dot]ganvir[at]nic[dot]in7 वा मजला, 728 (विस्तार), मंत्रालय, मुंबई22023121विचौ-1
  श्रीम. वि. कै. पाटीलकक्ष अधिकारीvidya[dot]patil[at]nic[dot]in7 वा मजला, 728 (विस्तार), मंत्रालय, मुंबई22023121विचौ-2