Close

  घर वितरण

  1. गट अ श्रेणीतील अधिका-यांची प्रतिक्षायादी – ग्रेड पे रु 5400 व त्‍याहून अधिक, मात्र रु 6,600 पेक्षा कमी (प्रकार-1) (मराठी) (1.02 MB)
  2. गट अ श्रेणीतील अधिका-यांची प्रतिक्षायादी – ग्रेड पे रु 6600 व त्‍याहून अधिक, मात्र रु 7,600 पेक्षा कमी (प्रकार-2) (मराठी) (822.95 KB)
  3. गट अ श्रेणीतील अधिका-यांची प्रतिक्षायादी – ग्रेड पे रु 7,600 व त्याहून अधिक, मात्र रु 8,700 पेक्षा कमी (प्रकार-3) (मराठी) (172.96 KB)
  4. गट अ श्रेणीतील अधिका-यांची प्रतिक्षायादी – ग्रेड पे रु 8,700 व त्या हून अधिक, मात्र रु 10,000 पेक्षा कमी (प्रकार-4) (मराठी) (128.07 KB)
  5. गट अ श्रेणीतील अधिका-यांची प्रतिक्षायादी – ग्रेड पे रु 10,000 व त्‍याहून अधिक (प्रकार-5) (मराठी) (47.92 KB)
  6. गट अ श्रेणीतील अधिका-यांची प्रतिक्षायादी – उच्‍च प्रशासकीय श्रेणी रु.76,000 – रु.79,000 आणि रुपये 80,000 (नियत) (प्रकार-6) (मराठी) (24.72 KB)
  7. वर्ग – २/३ च्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची प्रतीक्षायादी (मराठी) (271.24 KB)
  8. अर्ज -२,३,४ (मराठी) (237.61 KB)
  9. अर्ज -१ (मराठी) (110.25 KB)
  10. वर्ग -४ च्या अधिकारी व कर्मचार्‍यांची प्रतीक्षायादी (मराठी) (28.66 KB)