Close

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – मार्च २०२४

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – मार्च २०२४

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – मार्च २०२४

  View Details
  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2024

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – जानेवारी आणि फेब्रुवारी 2024

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – जानेवारी आणि फेब्रुवारी २०२४ पीडीएफ

  View Details
  Mantralaya Monthly Reforms Report Dec 2023

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल- नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2023

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल- नोव्हेंबर आणि डिसेंबर 2023

  View Details
  GAD

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2023

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2023

  View Details
  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – जुलै आणि ऑगस्ट 2023

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – जुलै आणि ऑगस्ट 2023

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – जुलै आणि ऑगस्ट 2023

  View Details
  Mantralaya Monthly Reforms Report May & June

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – मे आणि जून २०२३

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – मे आणि जून २०२३

  View Details
  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल - एप्रिल २०२३

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – एप्रिल २०२३

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – एप्रिल २०२३

  View Details
  MANTRALAYAREFORMSMARCH2023

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – मार्च २०२३

  मंत्रालय मासिक सुधारणा अहवाल – मार्च २०२३

  View Details