Close

  मासिक फलनिष्पती

  मासिक फलनिष्पती
  शीर्षक View / Download
  मासिक फलनिष्पत्ती एप्रिल 2020 (मराठी) (122.91 KB)
  Accessible Version : पहा(123 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती मार्च 2020 (मराठी) (182.55 KB)
  Accessible Version : पहा(183 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती – डीसेंबर 2019 (मराठी) (137.92 KB) (मराठी) (137.92 KB)
  Accessible Version : पहा(138 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती (Monthly achievements) – ऑक्टोबर 2019 (मराठी) (240.96 KB)
  Accessible Version : पहा(241 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती (Monthly achievements) – सप्टेंबर 2019 (मराठी) (158.86 KB)
  Accessible Version : पहा(159 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती (Monthly achievements) – ऑगस्ट 2019 (मराठी) (305.89 KB)
  Accessible Version : पहा(306 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती (Monthly achievements) – जुलै 2019 (मराठी) (241.05 KB)
  Accessible Version : पहा(241 KB)
  ” जून2019 ” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती गोषवारा (मराठी) (141.01 KB)
  Accessible Version : पहा(141 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती – मे 2019 (मराठी) (188.39 KB)
  Accessible Version : पहा(188 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती (Monthly achievements) -एप्रिल 2019 (मराठी) (139.08 KB)
  Accessible Version : पहा(139 KB)
  मासिक फलनिष्पत्ती (Monthly achievements) – मार्च 2019 (मराठी) (151.61 KB)
  Accessible Version : पहा(152 KB)
  ” फेब्रुवारी 2019 ” या महिन्यात सामान्य प्रशासन विभागाच्या सेवा उपविभागाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयांचा मासिक फलनिष्पत्ती ग (मराठी) (188.57 KB)
  Accessible Version : पहा(189 KB)