मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

सामान्य प्रशासन विभागातील दुय्यम अधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आलेले अधिकार यादी - सादरीकरणाचे 3 स्तर

विभागाचे नाव: 
सामान्य प्रशासन विभाग
वर्ष: 
2015
दस्तऐवज भाषा: 
मराठी
प्रकार: 
Portable Document Format