मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

भाषा

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

प्रिंट

मंत्री/ राज्यमंत्री यांच्या कार्यालयाचा पत्ता व कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक तसेच निवासी पत्ता व दूरध्वनी क्रमांक यांची यादी

विभागाचे नाव: 
सामान्य प्रशासन विभाग
दस्तऐवज भाषा: 
मराठी