मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

लोक आयुक्त आणि उप-लोक आयुक्त अधिनियम १९७१

विभागाचे नाव: 
सामान्य प्रशासन विभाग
वर्ष: 
2012
दस्तऐवज भाषा: 
इंग्रजी
प्रकार: 
Portable Document Format