Close

  राज्य शासनाकडून माननीय राज्यपाल यांना प्रत्येक महिन्याच्या दिनांक 5 पर्यंत सादर करावयाचे अहवाल./विवरणपत्र 2 मधील मुदयांची, विवरणपत्र 3 मधील विहित नमुन्यात प्रत्येक महिन्याच्या दिनांक 3 पर्यंत पाठविण्याची प्रमाणित माहिती.

  शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवट तारीख संचिका
  राज्य शासनाकडून माननीय राज्यपाल यांना प्रत्येक महिन्याच्या दिनांक 5 पर्यंत सादर करावयाचे अहवाल./विवरणपत्र 2 मधील मुदयांची, विवरणपत्र 3 मधील विहित नमुन्यात प्रत्येक महिन्याच्या दिनांक 3 पर्यंत पाठविण्याची प्रमाणित माहिती.

  विभागाचे नाव: सामान्य प्रशासन विभाग
  वर्ष: 2016
  दस्तऐवज भाषा: मराठी
  प्रकार: पीडीएफ

  01/01/2023 31/12/2024 पहा (256 KB)