Close

    सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत

    शीर्षक वर्णन प्रारंभ तारीख शेवट तारीख संचिका
    सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत

    सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची करार पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत

    13/10/2023 31/10/2023 पहा (90 KB)