मानक प्रखरता तीव्र प्रखरता थीम निळी थीम नारंगी थीम तपकिरी थीम

मजकूर आकार

मजकूर आकार

Current Size: 100%

भाषा

प्रिंट

राज्य शासनाकडून माननीय राज्यपाल यांना प्रत्येक महिन्याच्या दिनांक 5 पर्यंत सादर करावयाचे अहवाल./विवरणपत्र 2 मधील मुदयांची, विवरणपत्र 3 मधील विहित नमुन्यात प्रत्येक महिन्याच्या दिनांक 3 पर्यंत पाठविण्याची प्रमाणित माहिती.

विभागाचे नाव: 
सामान्य प्रशासन विभाग
वर्ष: 
2016
दस्तऐवज भाषा: 
मराठी
प्रकार: 
Portable Document Format